Ďakujeme, že ste sa prihlásili na lavínový kurz. Na kompletné dokončenie Vašej prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 40€ na číslo účtu: SK5111000000002927846713. Ďalšie informácie Vám prídu na email, ktorý ste uviedli v prihláške. V prípade, že používate QR kódy na uľahčenie platby, môžete sa riadiť nasledujúcim postupom:

Po načítaní QR kódu vo Vašom internet bankingu budete mať automaticky predvyplnené údaje na IBAN a sumu. Variabilný symbol a Vaše meno v poznámke si môžete zmeniť.