Priemerné ročné teploty v poslednej medziľadovej dobe a ich porovnanie so súčasnosťou 

0 / 0
0 / 0